Privacybeleid

Table Things Privacy verklaring:

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Table Things. Table Things is webshop gericht op alles op en om een eettafel. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Table Things verzameld worden, bijvoorbeeld bij het doen van een online aankoop. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Table Things, neem dan gerust contact op via privacy@tablethings.com.

Doel gegevens:

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Table Things. Deze worden hieronder toegelicht.

– Het versturen van nieuwsbrieven

Table Things stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Table Things. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

– Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Table Things via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

– Analytics

De website van Table Things verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties.

De ontvangers:

De gegevens die Table Things ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

– XEL Media

De e-mail van Table Things wordt gehost bij XEL Media. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van XEL Media.

De website en back-ups van de website worden gehost bij XEL Media. Gegevens die jij achterlaat op de website van Table Things zijn op de servers van XEL Media opgeslagen.

– WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce.

– Payment processor – Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

– Mailchimp:

De nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

– PostNL/DHL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL & DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL/DHL delen. PostNL/DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL/DHL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL/DHL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Opslag periode:

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Table Things, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

– Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@tablethings.com.

– Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Table Things via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

– Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging:

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Table Things of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Table Things privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten:

– Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Table Things vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Table Things. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

– Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Table Things. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke ontvangen nieuwsbrief.

– Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Table Things opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Table Things al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

– Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Table Things vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

– Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Table Things niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

– Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Table Things jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@tablethings.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten:

Table Things verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Table Things via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Table Things de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Table Things met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Table Things behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Table Things dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Table Things te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

– Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op via privacy@tablethings.com.